Плевели Плевели в селскостопанските площи на Европа Разгледай

Aristolochia clematitis L.

Обикновена вълча ябълка
Aristolochiaceae 2650 1915 Наблюдения
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida

Aristolochia rotunda L.

Кръглолистна вълча ягода
Aristolochiaceae 989 644 Наблюдения
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda