Плевели Плевели в селскостопанските площи на Европа Разгледай

Beta vulgaris L.

Червено цвекло
Amaranthaceae 7595 6267 Наблюдения
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris