Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Beta vulgaris L.

Червено цвекло
Amaranthaceae 6433 5399 Наблюдения
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris