Плевели Плевели в селскостопанските площи на ЕвропаРазгледай

Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.

Планинска куча лобода
27 19 Наблюдения
Amaranthaceae
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus

Blitum capitatum L.

 
172 138 Наблюдения
Amaranthaceae
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum

Blitum virgatum L.

Гърличе
129 89 Наблюдения
Amaranthaceae
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum