Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Chenopodium album L.

 
Amaranthaceae 11 976 9395 Наблюдения
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
Amaranthaceae 540 415 Наблюдения
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium strictum Roth

 
Amaranthaceae 111 55 Наблюдения
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

Chenopodium vulvaria L.

Струпейниче
Amaranthaceae 411 305 Наблюдения
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria