Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Lysimachia linum-stellatum L.

 
Primulaceae 117 60 Наблюдения
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum

Lysimachia vulgaris L. LC

Обикновено ленивче
Primulaceae 4642 3613 Наблюдения
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris