Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Каменоломкова мантийка
Caryophyllaceae 924 689 Наблюдения
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga