Западна Европа Растения от Западна Европа Разгледай

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Блед главопрашник
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Дълголистен главопрашник
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Червен главопрашник
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra