Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst. Carib Observació

josias joujou
josias joujou 26 oct. 2021

Nom enviat

Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst.

Noms suggerits Votar noms d'espècies

Observació mal determinada? Votar

Cnidoscolus aconitifolius Fulla
leaf

Votar un òrgan

Dades addicionals

Revisat per últim cop: 26 oct. 2021

Imatges

cc-by-sa

Observació

cc-by
Grups

Aquesta observació no es troba compartida en cap grup.