Carica papaya L. Carib Observació

Tanguy Bebert
Tanguy Bebert 27 oct. 2021

Nom probable
Carica papaya L. DD

Caricaceae Papaier

Nom enviat

Carica papaya L.

Noms suggerits Votar noms d'espècies

Observació mal determinada? Votar

Carica papaya Fulla
leaf

Votar un òrgan

Dades addicionals

Revisat per últim cop: 26 maig 2022

Imatges

cc-by-sa

Observació

cc-by
Grups

Aquesta observació no es troba compartida en cap grup.