Cevenes Flora del Parc Nacional de Les Cevenes Explorar

Asphodelus albus Mill.

Albó de muntanya
Asphodelaceae 3.841 3.066 Observacions
Asphodelus albus
Asphodelus albus
Asphodelus albus
Asphodelus albus

Asphodelus cerasiferus J.Gay

Porrassa
Asphodelaceae 609 394 Observacions
Asphodelus cerasiferus
Asphodelus cerasiferus
Asphodelus cerasiferus
Asphodelus cerasiferus

Hemerocallis fulva (L.) L.

Lliri d'un dia
Asphodelaceae 6.331 5.604 Observacions
Hemerocallis fulva
Hemerocallis fulva
Hemerocallis fulva
Hemerocallis fulva
Paradisea liliastrum
Paradisea liliastrum
Paradisea liliastrum
Paradisea liliastrum