Cevenes Flora del Parc Nacional de Les CevenesExplorar

Acer campestre L.LC
Preocupació menor

Auró blanc
18.977 15.108 Observacions
Sapindaceae
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer negundo L.LC
Preocupació menor

Negundo
16.285 12.197 Observacions
Sapindaceae
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill.LC
Preocupació menor

Blada de fulla gran
2.373 1.808 Observacions
Sapindaceae
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer pseudoplatanus L.LC
Preocupació menor

Plàtan fals
21.921 17.078 Observacions
Sapindaceae
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum L.VU
Vulnerable

Castanyer d'Índia comú
16.976 12.864 Observacions
Sapindaceae
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum