Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl. Hawaii Observació

David David
David David 16 juny 2021

Nom probable
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.
Nom enviat

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.

Noms suggerits Votar noms d'espècies
Fulla
leaf

Votar un òrgan

Revisat per últim cop: 18 juny 2021

Imatges

cc-by-sa

Observació

cc-by
Grups

Aquesta observació no es troba compartida en cap grup.