Chionanthus foveolatus (E.Mey.) StearnArbres de SudàfricaObservació

Chandru Chawla
Chandru Chawla2 juny 2022
Observació geolocalitzada (dades privades) Observació validadaObservació revisada
Nom enviat

Espècie desconeguda

Noms suggerits Votar noms d'espècies

Observació mal determinada? Votar

L'observació conté imatges de diverses plantes? Votar

Chionanthus foveolatus Fulla
leaf

Valoreu un òrgan

Chionanthus foveolatus Hàbitat
habit

Valoreu un òrgan

Chionanthus foveolatus Fulla
leaf

Valoreu un òrgan

Dades addicionalsDades privades

Data de creació: 3 juny 2022
Revisat per últim cop: 9 oct. 2023

Imatges

cc-by-sa

Observació

cc-by
Grups

Aquesta observació no es troba compartida en cap grup.

Diagrames

Aquesta observació no es comparteix en cap diagrama.