Cirsium japonicum DC.Flora mundialObservació

john boyd
john boyd30 ag. 2023
Observació validadaObservació revisada
Nom probable
Nom enviat

Carduus acanthoides L.

Noms suggerits Votar noms d'espècies

Observació mal determinada? Votar

Cirsium japonicum Flor
flower

Valoreu un òrgan

Dades addicionalsDades privades

Data de creació: 30 ag. 2023
Revisat per últim cop: 9 oct. 2023

Imatges

cc-by-sa

Observació

cc-by
Grups

Aquesta observació no es troba compartida en cap grup.

Diagrames

Aquesta observació no es comparteix en cap diagrama.