Japó Plantes del Japó Explorar

Pedicularis verticillata L.

Pedicularis verticil·lada
Orobanchaceae 555 402 Observacions
Pedicularis verticillata
Pedicularis verticillata
Pedicularis verticillata
Pedicularis verticillata