Editors

CIRAD

Public industrial and Commercial Establishment Oficines Centrals: 42 rue Scheffer, 75116 Paris cedex RCS Paris n°EPIC/SIRET 331 596 270 00040 Tel: +33 4.67.61.56.77

INRAE

Public Scientific and Technical Establishment Oficines Centrals: 147 rue de l'Université 75338 Paris Cedex 07 RCS Paris 180 070 039 Tel: +33 1.42.75.90.00

IRD

Public Scientific and Technical Establishment (Public Research Institute) Web Pole (DIC): 44, boulevard de Dunkerque, CS 90009, 13752 Marseille cedex 02 SIREN 180 006 025 Tel: +33 4.91.99.92.00

INRIA

Public Establishment Oficines Centrals: Domaine de Voluceau, Rocquencourt - B.P. 105, 78153 Le Chesnay Cedex - França RCS 180 089 047 Tél: +33 1 39 63 55 11

Tela botanica

Associació Oficines Centrals: 1b rue de Verdun, 34000 Montpellier SIRET 428 898 951 00028 Tel: +33 4.67.52.41.22

Director editorial

Daniel Barthélémy, CIRAD, BIOS Department Director Boulevard de la Lironde - TA A-DIR / PS3 (Bât. PS III, Bur. 13) - 34398 Montpellier Cedex 5

Allotjament

CIRAD - Unité Mixte de Recherche AMAP CIRAD-CNRS-INRAE-IRD-Université Montpellier II TA A - 51/PS1 Boulevard de la Lironde, 34398 Montpellier Cedex 5 Tel: +33 4.67.61.53.12

Realització

S'ha creat com a part del projecte Pl@ntNet. S'allotja a Mixed Unit of Research AMAP i es va actualitzant regularment pels seus editors.

Grafisme

S comme Sciences

Wellcom, 249, rue Saint Jacques, 75005 Paris França