Maurici Plantes de l'illa Maurici Explorar

Delonix regia (Hook.) Raf. LC

Delònix
Fabaceae 806 609 Observacions
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia