Mediterrani oriental Plantes del Mediterrani oriental Explorar

Scilla autumnalis L.

Escil·la tardoral
Liliaceae 11 6 Observacions
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis

Scilla hyacinthoides L.

Escil·la jacintoide
Liliaceae 11 9 Observacions
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides