Ordesa Plantes del Parc Nacional d'Ordesa Explorar

Castanea sativa Mill. LC

Castanyer
Fagaceae 11.098 8.756 Observacions
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa