Ordesa Plantes del Parc Nacional d'Ordesa Explorar

Castanea sativa Mill. LC

Castanyer
Fagaceae 8.020 6.294 Observacions
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa