Plantes útils d'Àsia Recursos vegetals d'ÀsiaExplorar

Aristolochia

Aristolochia

6 3 Observacions
1 espècie