Plantes útils d'Àsia Recursos vegetals d'Àsia Explorar

Carica papaya L. DD

Papaier
Caricaceae 2.430 1.967 Observacions
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya