Plantes útils d'Àsia Recursos vegetals d'Àsia Explorar

Beta vulgaris L.

Bleda vera
Amaranthaceae 3.613 2.844 Observacions
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris