Plantes útils d'Àsia Recursos vegetals d'Àsia Explorar

Carum carvi L.

Alcaravia
Apiaceae 484 336 Observacions
Carum carvi
Carum carvi
Carum carvi
Carum carvi