Plantes útils d'Àsia Recursos vegetals d'Àsia Explorar

Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans