Flora mundial Espècies de la flora mundial Explorar

Asplenium

Asplenium

10.900 8.696 Observacions
espècies 55
Ceterach

Ceterach

43 38 Observacions
espècies 1