Flora mundial Espècies de la flora mundial Explorar

Alnus

Alnus

16.611 11.965 Observacions
espècies 22
Betula

Betula

13.983 9.720 Observacions
espècies 34
Carpinus

Carpinus

15.064 11.915 Observacions
espècies 11
Corylus

Corylus

19.852 15.812 Observacions
espècies 11
Ostrya

Ostrya

2.637 1.866 Observacions
espècies 3