Flora mundial Espècies de la flora mundial Explorar

Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa

Alnus incana (L.) Moench LC

Vern pilós
Betulaceae 1.415 989 Observacions
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana