Flora mundial Espècies de la flora mundial Explorar

Atriplex glauca
Atriplex glauca
Atriplex glauca
Atriplex glauca

Atriplex halimus L.

Salat blanc
Amaranthaceae 1.615 1.168 Observacions
Atriplex halimus
Atriplex halimus
Atriplex halimus
Atriplex halimus

Atriplex hortensis L.

Armoll
Amaranthaceae 499 395 Observacions
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata

Atriplex patula L.

Blet moll
Amaranthaceae 319 202 Observacions
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex portulacoides L.

Salat portulacoide
Amaranthaceae 4 3 Observacions
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides

Atriplex rosea L.

Salat rosa
Amaranthaceae 17 11 Observacions
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex tatarica L.

Salat tatàric
Amaranthaceae 63 17 Observacions
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica