Flora mundial Espècies de la flora mundial Explorar

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Forcadella
Poaceae 1.038 710 Observacions
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis