Flora mundial Espècies de la flora mundial Explorar

Musa × paradisiaca L.

 
Musaceae 714 559 Observacions
Musa × paradisiaca
Musa × paradisiaca
Musa × paradisiaca
Musa × paradisiaca

Musa acuminata Colla LC

 
Musaceae 2.112 1.765 Observacions
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata

Musa textilis Née

Abacà
Musaceae 20 3 Observacions
Musa textilis
Musa textilis
Musa textilis
Musa textilis