Europa Occidental Plantes d'Europa Occidental Explorar

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Fas de formiga
Brassicaceae 5.398 4.361 Observacions
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris