Cévennes Rostlinstvo Národního parku CévennesProzkoumat

Acer campestre L.LC
Málo dotčený

Javor babyka
18 018 14 319 Pozorování
Sapindaceae
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L.LC
Málo dotčený

Javor francouzský
3 832 2 901 Pozorování
Sapindaceae
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer negundo L.LC
Málo dotčený

Javor jasanolistý
15 552 11 633 Pozorování
Sapindaceae
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill.LC
Málo dotčený

Javor kalinolistý
2 344 1 774 Pozorování
Sapindaceae
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer platanoides L.LC
Málo dotčený

Javor mléč
15 732 12 029 Pozorování
Sapindaceae
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L.LC
Málo dotčený

Javor klen
20 634 16 113 Pozorování
Sapindaceae
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum L.VU
Zranitelný

Jírovec maďal
15 810 11 942 Pozorování
Sapindaceae
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum