Cévennes Rostlinstvo Národního parku Cévennes Prozkoumat

Acacia dealbata Link

Akácie sivozelená
Fabaceae 3 024 2 373 Pozorování
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata