Cévennes Rostlinstvo Národního parku CévennesProzkoumat

Acer campestre L.LC
Málo dotčený

Javor babyka
19 506 15 544 Pozorování
Sapindaceae
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L.LC
Málo dotčený

Javor francouzský
4 008 3 060 Pozorování
Sapindaceae
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer negundo L.LC
Málo dotčený

Javor jasanolistý
16 728 12 552 Pozorování
Sapindaceae
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill.LC
Málo dotčený

Javor kalinolistý
2 457 1 882 Pozorování
Sapindaceae
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer platanoides L.LC
Málo dotčený

Javor mléč
16 784 12 819 Pozorování
Sapindaceae
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L.LC
Málo dotčený

Javor klen
22 626 17 599 Pozorování
Sapindaceae
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus