Cévennes Rostlinstvo Národního parku Cévennes Prozkoumat

Lens culinaris Medik.

Čočka kuchyňská
Fabaceae 298 195 Pozorování
Lens culinaris
Lens culinaris
Lens culinaris
Lens culinaris