Japonsko Rostliny Japonska Prozkoumat

Asclepias curassavica L.

Klejicha kurasavská
Apocynaceae 1 683 1 346 Pozorování
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica

Hoya carnosa (L.f.) R.Br.

Voskovka
Apocynaceae 2 776 2 528 Pozorování
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa

Nerium oleander L. LC

Oleandr obecný
Apocynaceae 14 194 12 074 Pozorování
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

Jasmínovník vonný
Apocynaceae 5 350 4 497 Pozorování
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides