Japonsko Rostliny Japonska Prozkoumat

Asclepias curassavica L.

Klejicha kurasavská
Apocynaceae 1 558 1 264 Pozorování
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica