Japonsko Rostliny Japonska Prozkoumat

Indigofera tinctoria L.

Indigovník pravý
Fabaceae 149 105 Pozorování
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria