World flora Plants of the world floraProzkoumat

Aegle marmelos (L.) CorrêaNTTéměř ohrožený

Oslizák líbezný
156 109 Pozorování
Rutaceae
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos