Západní Evropa Rostliny Západní Evropy Prozkoumat

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Kokoška pastuší tobolka
Brassicaceae 5 404 4 365 Pozorování
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris