Cysyltu

Dilynwch ni

Cefnogwch ni

support us

## Cyhoeddiadau Gwyddonol (detholiad)

  • Joly A. et al., 2015. A look inside the Pl@ntNet experience. Multimedia Systems, Springer Verlag, 2015, pp.16.
  • Bonnet P. et al., 2015. Plant identification: man vs. machine. Multimedia Tools and Applications, 1-19.
  • Joly A. et al., 2014. Interactive plant identification based on social image data. Ecological Informatics, Elsevier, 2014, 23, pp.22-34.
  • Goëau H. et al., 2014. Pl@ntNet Mobile 2014: Android port and new features. Demonstration. ACM Conference on Multimedia Retrieval (ICMR) 2014.

Consortiwm Pl@ntNet

Gweithredir y prosiect Pl@ntNet yn unol â chytundeb consortiwm rhwng CIRAD, INRAE, INRIA ac IRD, a chytundebau cyllido ar wahân rhwng Agropolis Fondation a phob un o'r sefydliadau ymchwil uchod. Ers 2015, cefnogir menter Pl@ntNet gan y rhaglen fuddsoddi Dyfodol Floris'Tic, sy'n cynnwys y consortiwm canlynol: Agropolis Fondation, Tela Botanica, INRIA, CIRAD, CNRS, INRAE, IRD a Phrifysgol Montpellier.

Diolchiadau

Darperir delweddau wedi'u mynegeio yn y gronfa ddata gyfeirio gan wirfoddolwyr Tela Botanica [gan gynnwys Benoît Bock a Jean-LucTasset o PhotoFlora ([photoflora.free.fr] (http://photoflora.free.fr/))], yn ogystal â chyfranwyr at Gwyddoniadur Bywyd (Encyclopedia of Life) ([eol.org] (https://eol.org/)).