Westeuropa Pflanzen Westeuropas Erforschen

Filago arvensis L.

Acker Filzkraut
Asteraceae 78 51 Beobachtungen
Filago arvensis
Filago arvensis
Filago arvensis
Filago arvensis

Filago desertorum Pomel

Wüsten-Filzkraut
Asteraceae 7 2 Beobachtungen
Filago desertorum
Filago desertorum
Filago desertorum
Filago desertorum

Filago germanica L.

Deutsches Filzkraut
Asteraceae 281 184 Beobachtungen
Filago germanica
Filago germanica
Filago germanica
Filago germanica

Filago lutescens Jord.

Gelbes Filzkraut
Asteraceae 15 11 Beobachtungen
Filago lutescens
Filago lutescens
Filago lutescens
Filago lutescens

Filago neglecta (Soy.-Will.) DC.

Verkanntes Filzkraut
Asteraceae 1 1 Beobachtung
Filago neglecta

Filago pygmaea L.

Löwentatze
Asteraceae 219 129 Beobachtungen
Filago pygmaea
Filago pygmaea
Filago pygmaea
Filago pygmaea

Filago pyramidata L.

Niederliegendes Filzkraut
Asteraceae 271 170 Beobachtungen
Filago pyramidata
Filago pyramidata
Filago pyramidata
Filago pyramidata