Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Alisma gramineum Lej. DD

 
Alismataceae 13 11 Παρατηρήσεις
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum

Alisma lanceolatum With. LC

 
Alismataceae 284 172 Παρατηρήσεις
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum

Alisma plantago-aquatica L. LC

 
Alismataceae 968 717 Παρατηρήσεις
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. NT

 
Alismataceae 272 153 Παρατηρήσεις
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides

Damasonium alisma Mill. VU

 
Alismataceae 72 16 Παρατηρήσεις
Damasonium alisma
Damasonium alisma
Damasonium alisma
Damasonium alisma