Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Ambrosina bassii L. LC

 
Araceae 40 6 Παρατηρήσεις
Ambrosina bassii
Ambrosina bassii
Ambrosina bassii
Ambrosina bassii

Arisarum simorrhinum Durieu LC

 
Araceae 87 54 Παρατηρήσεις
Arisarum simorrhinum
Arisarum simorrhinum
Arisarum simorrhinum
Arisarum simorrhinum

Arisarum vulgare O. Targ. Tozz.

Αρίσαρον το κοινό
Araceae 35 30 Παρατηρήσεις
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare

Arum hygrophilum Boiss. NT

 
Araceae 7 4 Παρατηρήσεις
Arum hygrophilum
Arum hygrophilum
Arum hygrophilum
Arum hygrophilum

Arum italicum Mill.

Δρακοντιά
Araceae 9.648 8.844 Παρατηρήσεις
Arum italicum
Arum italicum
Arum italicum
Arum italicum

Biarum arundanum Boiss. & Reut.

 
Araceae 8 3 Παρατηρήσεις
Biarum arundanum
Biarum arundanum
Biarum arundanum
Biarum arundanum

Biarum dispar (Schott) Talavera LC

 
Araceae 4 2 Παρατηρήσεις
Biarum dispar
Biarum dispar
Biarum dispar
Biarum dispar

Biarum tenuifolium (L.) Schott

 
Araceae 14 10 Παρατηρήσεις
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium

Colocasia esculenta (L.) Schott LC

 
Araceae 2.192 1.950 Παρατηρήσεις
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta

Dracunculus canariensis Kunth

 
Araceae 24 12 Παρατηρήσεις
Dracunculus canariensis
Dracunculus canariensis
Dracunculus canariensis
Dracunculus canariensis

Dracunculus vulgaris Schott LC

Δρακοντιά
Araceae 880 697 Παρατηρήσεις
Dracunculus vulgaris
Dracunculus vulgaris
Dracunculus vulgaris
Dracunculus vulgaris

Lemna aequinoctialis Welw. LC

 
Araceae 26 18 Παρατηρήσεις
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis

Lemna gibba L. LC

 
Araceae 54 33 Παρατηρήσεις
Lemna gibba
Lemna gibba
Lemna gibba
Lemna gibba

Lemna minor L. LC

 
Araceae 438 354 Παρατηρήσεις
Lemna minor
Lemna minor
Lemna minor
Lemna minor

Lemna trisulca L. LC

 
Araceae 88 58 Παρατηρήσεις
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca

Pistia stratiotes L. LC

 
Araceae 540 473 Παρατηρήσεις
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.

 
Araceae 48 47 Παρατηρήσεις
Spirodela polyrrhiza
Spirodela polyrrhiza
Spirodela polyrrhiza
Spirodela polyrrhiza

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. LC

 
Araceae 40 15 Παρατηρήσεις
Wolffia arrhiza
Wolffia arrhiza
Wolffia arrhiza
Wolffia arrhiza

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. LC

Kala
Araceae 5.117 4.565 Παρατηρήσεις
Zantedeschia aethiopica
Zantedeschia aethiopica
Zantedeschia aethiopica
Zantedeschia aethiopica