Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Aristolochia baetica L.

 
Aristolochiaceae 326 233 Παρατηρήσεις
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata

Aristolochia paucinervis Pomel LC

 
Aristolochiaceae 152 96 Παρατηρήσεις
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis

Aristolochia pistolochia L.

 
Aristolochiaceae 413 247 Παρατηρήσεις
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia

Aristolochia rotunda L.

 
Aristolochiaceae 689 431 Παρατηρήσεις
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda

Aristolochia sempervirens L.

 
Aristolochiaceae 115 56 Παρατηρήσεις
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens