Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Aristolochia baetica L.

 
Aristolochiaceae 526 378 Παρατηρήσεις
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis

Aristolochia pistolochia L.

 
Aristolochiaceae 492 297 Παρατηρήσεις
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia

Aristolochia rotunda L.

 
Aristolochiaceae 816 523 Παρατηρήσεις
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda

Aristolochia sempervirens L.

 
Aristolochiaceae 138 73 Παρατηρήσεις
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens