Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis
Achnatherum calamagrostis

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 36 22 Παρατηρήσεις
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 538 415 Παρατηρήσεις
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 79 52 Παρατηρήσεις
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops ovata L.

 
Poaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Aegilops ovata
Aegilops ovata

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 95 57 Παρατηρήσεις
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 60 23 Παρατηρήσεις
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 
Poaceae 77 14 Παρατηρήσεις
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

 
Poaceae 59 51 Παρατηρήσεις
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum

Agrostis alpina Scop.

 
Poaceae 6 6 Παρατηρήσεις
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 Παρατηρήσεις
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 763 600 Παρατηρήσεις
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis curtisii Kerguélen

 
Poaceae 61 18 Παρατηρήσεις
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 69 49 Παρατηρήσεις
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis rupestris All.

 
Poaceae 38 26 Παρατηρήσεις
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris

Agrostis schleicheri Jord. & Verl.

 
Poaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 Παρατηρήσεις
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 9 6 Παρατηρήσεις
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 249 178 Παρατηρήσεις
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 30 11 Παρατηρήσεις
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 53 22 Παρατηρήσεις
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Aira multiculmis Dumort.

 
Poaceae 19 12 Παρατηρήσεις
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Aira praecox L.

 
Poaceae 67 52 Παρατηρήσεις
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox

Aira tenorei Guss. LC

 
Poaceae 18 8 Παρατηρήσεις
Aira tenorei
Aira tenorei
Aira tenorei
Aira tenorei

Airopsis tenella (Cav.) Coss. & Durieu LC

 
Poaceae 22 10 Παρατηρήσεις
Airopsis tenella
Airopsis tenella
Airopsis tenella
Airopsis tenella

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae 74 48 Παρατηρήσεις
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Alopecurus arundinaceus Poir. LC

 
Poaceae 13 13 Παρατηρήσεις
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus

Alopecurus bulbosus Gouan

 
Poaceae 31 13 Παρατηρήσεις
Alopecurus bulbosus
Alopecurus bulbosus
Alopecurus bulbosus
Alopecurus bulbosus

Alopecurus geniculatus L.

 
Poaceae 57 31 Παρατηρήσεις
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus

Alopecurus myosuroides Huds.

 
Poaceae 288 177 Παρατηρήσεις
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides

Alopecurus pratensis L.

 
Poaceae 1.273 973 Παρατηρήσεις
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis

Alopecurus rendlei Eig

 
Poaceae 18 8 Παρατηρήσεις
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei

Ammochloa palaestina Boiss. LC

 
Poaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Ammochloa palaestina
Ammochloa palaestina
Ammochloa palaestina
Ammochloa palaestina

Ammophila arenaria (L.) Link

 
Poaceae 968 741 Παρατηρήσεις
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria

Andropogon distachyos L.

 
Poaceae 32 18 Παρατηρήσεις
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos

Anisantha diandra (Roth) Tutin

 
Poaceae 174 148 Παρατηρήσεις
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra

Anisantha madritensis (L.) Nevski

 
Poaceae 259 213 Παρατηρήσεις
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rigida (Roth) Hyl.

 
Poaceae 13 5 Παρατηρήσεις
Anisantha rigida
Anisantha rigida
Anisantha rigida
Anisantha rigida

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
Poaceae 238 194 Παρατηρήσεις
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
Poaceae 1.186 860 Παρατηρήσεις
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
Poaceae 175 140 Παρατηρήσεις
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum

Anthoxanthum aristatum Boiss.

 
Poaceae 42 26 Παρατηρήσεις
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum

Anthoxanthum odoratum L.

 
Poaceae 1.034 779 Παρατηρήσεις
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum

Anthoxanthum ovatum Lag.

 
Poaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Anthoxanthum ovatum
Anthoxanthum ovatum
Anthoxanthum ovatum

Antinoria agrostidea (DC.) Parl. LC

 
Poaceae 41 9 Παρατηρήσεις
Antinoria agrostidea
Antinoria agrostidea
Antinoria agrostidea
Antinoria agrostidea
Loading...