Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Androsace maxima L.

 
Primulaceae 113 76 Παρατηρήσεις
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima

Androsace villosa L.

 
Primulaceae 373 234 Παρατηρήσεις
Androsace villosa
Androsace villosa
Androsace villosa
Androsace villosa

Coris monspeliensis L.

 
Primulaceae 1.177 805 Παρατηρήσεις
Coris monspeliensis
Coris monspeliensis
Coris monspeliensis
Coris monspeliensis

Cyclamen africanum Boiss. & Reut.

 
Primulaceae 8 7 Παρατηρήσεις
Cyclamen africanum
Cyclamen africanum
Cyclamen africanum
Cyclamen africanum

Cyclamen persicum Mill.

Κυκλάμινο
Primulaceae 2.453 2.181 Παρατηρήσεις
Cyclamen persicum
Cyclamen persicum
Cyclamen persicum
Cyclamen persicum

Cyclamen repandum Sm.

 
Primulaceae 800 627 Παρατηρήσεις
Cyclamen repandum
Cyclamen repandum
Cyclamen repandum
Cyclamen repandum

Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb.

 
Primulaceae 1.323 1.158 Παρατηρήσεις
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis

Lysimachia ephemerum L.

 
Primulaceae 255 133 Παρατηρήσεις
Lysimachia ephemerum
Lysimachia ephemerum
Lysimachia ephemerum
Lysimachia ephemerum

Lysimachia linum-stellatum L.

 
Primulaceae 90 46 Παρατηρήσεις
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum

Lysimachia tenella L.

 
Primulaceae 357 232 Παρατηρήσεις
Lysimachia tenella
Lysimachia tenella
Lysimachia tenella
Lysimachia tenella

Lysimachia vulgaris L. LC

 
Primulaceae 4.601 3.576 Παρατηρήσεις
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris

Pleiomeris canariensis (Willd.) A. DC. CR

 
Primulaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Pleiomeris canariensis
Pleiomeris canariensis
Pleiomeris canariensis

Primula acaulis (L.) L.

 
Primulaceae 6.684 5.723 Παρατηρήσεις
Primula acaulis
Primula acaulis
Primula acaulis
Primula acaulis

Primula veris L.

 
Primulaceae 7.355 6.252 Παρατηρήσεις
Primula veris
Primula veris
Primula veris
Primula veris

Samolus valerandi L. LC

 
Primulaceae 481 309 Παρατηρήσεις
Samolus valerandi
Samolus valerandi
Samolus valerandi
Samolus valerandi