Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Frangula alnus Mill. LC

 
Rhamnaceae 996 719 Παρατηρήσεις
Frangula alnus
Frangula alnus
Frangula alnus
Frangula alnus

Frangula azorica Grubov LC

 
Rhamnaceae 9 5 Παρατηρήσεις
Frangula azorica
Frangula azorica
Frangula azorica
Frangula azorica

Paliurus spina-christi Mill.

Παλιουριά
Rhamnaceae 1.863 1.369 Παρατηρήσεις
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi

Rhamnus alaternus L. LC

Ράμνος (Κιτρινόξυλο
Rhamnaceae 7.553 5.770 Παρατηρήσεις
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus

Rhamnus alpina L. LC

 
Rhamnaceae 863 550 Παρατηρήσεις
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina

Rhamnus cathartica L. LC

 
Rhamnaceae 4.056 3.051 Παρατηρήσεις
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica

Rhamnus crenulatus Aiton

 
Rhamnaceae 5 1 Παρατήρηση
Rhamnus crenulatus
Rhamnus crenulatus
Rhamnus crenulatus
Rhamnus crenulatus

Rhamnus glandulosa Aiton

 
Rhamnaceae 4 1 Παρατήρηση
Rhamnus glandulosa
Rhamnus glandulosa
Rhamnus glandulosa
Rhamnus glandulosa

Rhamnus integrifolia DC.

 
Rhamnaceae 1 1 Παρατήρηση
Rhamnus integrifolia

Rhamnus lycioides L.

 
Rhamnaceae 873 628 Παρατηρήσεις
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides

Rhamnus myrtifolia Willk.

 
Rhamnaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Rhamnus myrtifolia
Rhamnus myrtifolia
Rhamnus myrtifolia

Rhamnus pumila Turra

 
Rhamnaceae 289 159 Παρατηρήσεις
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila

Ziziphus jujuba Mill. LC

Kounapkia
Rhamnaceae 1.893 1.501 Παρατηρήσεις
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba

Ziziphus lotus (L.) Lam.

 
Rhamnaceae 193 123 Παρατηρήσεις
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus

Ziziphus mauritiana Lam. LC

 
Rhamnaceae 380 202 Παρατηρήσεις
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana

Ziziphus mucronata Willd. LC

 
Rhamnaceae 167 67 Παρατηρήσεις
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. LC

 
Rhamnaceae 104 59 Παρατηρήσεις
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi