Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Frangula alnus Mill. LC

 
Rhamnaceae 859 607 Παρατηρήσεις
Frangula alnus
Frangula alnus
Frangula alnus
Frangula alnus

Frangula azorica Grubov LC

 
Rhamnaceae 8 4 Παρατηρήσεις
Frangula azorica
Frangula azorica
Frangula azorica
Frangula azorica

Paliurus spina-christi Mill.

Παλιουριά
Rhamnaceae 1.280 920 Παρατηρήσεις
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi

Rhamnus alaternus L. LC

Ράμνος (Κιτρινόξυλο
Rhamnaceae 4.959 3.808 Παρατηρήσεις
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus

Rhamnus alpina L. LC

 
Rhamnaceae 564 355 Παρατηρήσεις
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina
Rhamnus alpina

Rhamnus cathartica L. LC

 
Rhamnaceae 2.968 2.238 Παρατηρήσεις
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica

Rhamnus lycioides L.

 
Rhamnaceae 528 378 Παρατηρήσεις
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides

Rhamnus myrtifolia Willk.

 
Rhamnaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Rhamnus myrtifolia
Rhamnus myrtifolia
Rhamnus myrtifolia

Rhamnus pumila Turra

 
Rhamnaceae 227 119 Παρατηρήσεις
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila
Rhamnus pumila

Ziziphus jujuba Mill. LC

Kounapkia
Rhamnaceae 1.294 977 Παρατηρήσεις
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba
Ziziphus jujuba

Ziziphus lotus (L.) Lam.

 
Rhamnaceae 97 64 Παρατηρήσεις
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus
Ziziphus lotus

Ziziphus mauritiana Lam. LC

 
Rhamnaceae 187 108 Παρατηρήσεις
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana

Ziziphus mucronata Willd. LC

 
Rhamnaceae 134 46 Παρατηρήσεις
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. LC

 
Rhamnaceae 31 21 Παρατηρήσεις
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi
Ziziphus spina-christi