Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Limosella aquatica L. LC

 
Scrophulariaceae 47 33 Παρατηρήσεις
Limosella aquatica
Limosella aquatica
Limosella aquatica
Limosella aquatica

Myoporum laetum G. Forst.

 
Scrophulariaceae 467 363 Παρατηρήσεις
Myoporum laetum
Myoporum laetum
Myoporum laetum
Myoporum laetum

Scrophularia arguta Sol.

 
Scrophulariaceae 19 6 Παρατηρήσεις
Scrophularia arguta
Scrophularia arguta
Scrophularia arguta
Scrophularia arguta

Scrophularia auriculata L.

 
Scrophulariaceae 1.562 1.012 Παρατηρήσεις
Scrophularia auriculata
Scrophularia auriculata
Scrophularia auriculata
Scrophularia auriculata

Scrophularia canina L.

 
Scrophulariaceae 597 319 Παρατηρήσεις
Scrophularia canina
Scrophularia canina
Scrophularia canina
Scrophularia canina

Scrophularia frutescens L.

 
Scrophulariaceae 57 9 Παρατηρήσεις
Scrophularia frutescens
Scrophularia frutescens
Scrophularia frutescens
Scrophularia frutescens

Scrophularia glabrata Aiton

 
Scrophulariaceae 8 4 Παρατηρήσεις
Scrophularia glabrata
Scrophularia glabrata
Scrophularia glabrata
Scrophularia glabrata

Scrophularia peregrina L.

 
Scrophulariaceae 413 256 Παρατηρήσεις
Scrophularia peregrina
Scrophularia peregrina
Scrophularia peregrina
Scrophularia peregrina

Scrophularia sambucifolia L.

 
Scrophulariaceae 108 59 Παρατηρήσεις
Scrophularia sambucifolia
Scrophularia sambucifolia
Scrophularia sambucifolia
Scrophularia sambucifolia

Scrophularia scorodonia L.

 
Scrophulariaceae 332 198 Παρατηρήσεις
Scrophularia scorodonia
Scrophularia scorodonia
Scrophularia scorodonia
Scrophularia scorodonia

Scrophularia smithii Hornem.

 
Scrophulariaceae 17 4 Παρατηρήσεις
Scrophularia smithii
Scrophularia smithii
Scrophularia smithii
Scrophularia smithii

Verbascum blattaria L.

 
Scrophulariaceae 1.977 1.388 Παρατηρήσεις
Verbascum blattaria
Verbascum blattaria
Verbascum blattaria
Verbascum blattaria

Verbascum boerhavii L.

 
Scrophulariaceae 729 513 Παρατηρήσεις
Verbascum boerhavii
Verbascum boerhavii
Verbascum boerhavii
Verbascum boerhavii

Verbascum creticum (L.) Cav.

 
Scrophulariaceae 14 2 Παρατηρήσεις
Verbascum creticum
Verbascum creticum
Verbascum creticum
Verbascum creticum

Verbascum densiflorum Bertol.

 
Scrophulariaceae 2.249 1.668 Παρατηρήσεις
Verbascum densiflorum
Verbascum densiflorum
Verbascum densiflorum
Verbascum densiflorum

Verbascum fontanesii Benedí

 
Scrophulariaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Verbascum fontanesii
Verbascum fontanesii

Verbascum lychnitis L.

 
Scrophulariaceae 1.923 1.269 Παρατηρήσεις
Verbascum lychnitis
Verbascum lychnitis
Verbascum lychnitis
Verbascum lychnitis

Verbascum pulverulentum Vill.

 
Scrophulariaceae 3.676 2.734 Παρατηρήσεις
Verbascum pulverulentum
Verbascum pulverulentum
Verbascum pulverulentum
Verbascum pulverulentum

Verbascum rotundifolium Ten.

 
Scrophulariaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Verbascum rotundifolium
Verbascum rotundifolium
Verbascum rotundifolium
Verbascum rotundifolium

Verbascum sinuatum L.

 
Scrophulariaceae 3.069 2.314 Παρατηρήσεις
Verbascum sinuatum
Verbascum sinuatum
Verbascum sinuatum
Verbascum sinuatum

Verbascum thapsus L.

Φλόμος
Scrophulariaceae 12.523 10.107 Παρατηρήσεις
Verbascum thapsus
Verbascum thapsus
Verbascum thapsus
Verbascum thapsus

Verbascum virgatum Stokes

 
Scrophulariaceae 690 488 Παρατηρήσεις
Verbascum virgatum
Verbascum virgatum
Verbascum virgatum
Verbascum virgatum