Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Acalypha virginica L.

 
Euphorbiaceae 413 311 Παρατηρήσεις
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica